logo

torkild2Torkild Terkelsen – Grunnlegger av Nardus-menighetene.

Terkelsen ble født på Eskedal i 1941, og er gift med Solveig Terkelsen (f. 1946). Han har et helt spesielt, gudgitt kall, til å forkynne for dem som lever i endetiden. I over 60 år har Terkelsen forkynt evangeliet både i inn- og utland, og han tar for seg et bredt spekter av temaer i bibelen. Hans forkynnelse mot frafallet, er likevel det som preger hans forkynnelse. Da disiplene spør Jesus om hva tegnet på hans komme, og denne tidsalders enda skal være, sier Jesus i Matteus 24, 4: «Se til at ingen fører dere vill!» Det er nettopp dette Terkelsen mener skjer i mange menigheter i dag. Dette frafallet mener han kan spores tilbake til den katolske kirke og den u bibelske lære som kommer derfra. Han advarer også mot falske profeter og navngir dem, på samme måte som Paulus gjør i flere av sine brever. Terkelsens forkynner med en kjærlighet og en salvelse som skjærer helt inn til benet. På Terkelsens private hjemmeside kan du lytte til forkynnelse og se videoopptak av møter. Her kan du også bestille hans siste bok «Gjør en evangelists gjerning!», som kom ut i 2012. Boken gir et unikt innblikk i Terkelsens oppvekst, liv og virke i over 50 år. For mer utfyllende om læren som danner grunnlaget for  nardus-menighetene, se her.

 

 

AlvinJoensen 2Alvin Joensen 

Joensen ble født i 1975 på Færøyene. Han er gift med Katrina Joensen. Han har tre barn: Suni Fríði, Markus og Margit Joensen. Så lenge Joensen kan huske, så har hans foreldre tatt han med til møter. Da Joensen var bare 8 år gammel, ble han frelst. Han var da til stede på en søndagsskole hvor det ble talt om frelse. I en alder av 15 år ble han døpt. Etter dåpen begynte Joensen å vitne på møtene. Hans vitnesbyrd ble styrket etter som han fikk lov å vokse i nåde og kjennskap. Etter at Joensen giftet seg, flyttet han til Kollafjord. Han begynte da å gå i den lokale menigheten. Da han var 24 år gammel, begynte han å forkynne. Her virket han i 10 år med søndagsskole, ungdomsarbeid og trofast møteaktivitet. Joensen holdt også regelmessige biltimer. I 2006 begynte Joensen å virke i den lokale Nardus-menigheten i Torshavn, sammen med forkynneren Hallur Sørensen. Ca. i 2008 begynte han å forkynne på stevner i regi av Nardus-menighetene. Alvin har også fungert som leirleder ved flere av sommerleirene, som hvert år arrangeres på Oggetun Leirsted.

  

 

 

        (Bilde kommer)             Geir André Kvarud 

                                          (Mer info kommer)

 

 

 

 

 

MariusRydland

Marius Rydland

Marius ble født i 1991 og vokste opp i menigheten på Vinstra. Han har alltid hvert med på møter og stevner og lærte fra tidlige barneår å vandre med Herren og søke sin tilflukt hos ham. Marius ble døpt som 13 åring i Jesu Kristi Navn. 19 år gammel begynte han som leirleder på Nardus menighetenes årlige somerleirer. Sin første tale holdt Marius høsten 2015, da som 23 åring. Han begynte tidlig å delta på vitnemøter, innlede møter og etterhvert lede møter, før han begynte å tale i menigheten i Vinstra. I etterkant har han sett hvordan Herren har dratt han i retning av det å begynne å forkynne. Marius utrykker stor takkmenlighet til Herren for nardusmenigheten på Vinstra og for at han har fått lov til å vokse opp under en god forkynnelse, og han kjenner stadig hvordan Herren former han mot den forkynneren Herren vil han skal bli.

 

 

Benjamin-SolheimBenjamin Solheim

Benjamin Solheim ble født i 1989. Han er vokst opp i Nardus menigheten Vennesla\Kristiansand og har vært/tatt med på de aller fleste stevner og møter av sine foreldre gjennom hele oppveksten. Da han var 16år så fikk han et sterkt møte med Herren og en ild tentes i hans hjerte med engang til å være aktivt med i menigheten og ungdomsarbeidet spesielt. Da han var 23 år opplevde han en tung periode i livet sitt, men Herren kom og fornyet ham, og da kjente han en nytt kall over livet. Bibelen åpnet seg på en spesiell måte og merket kjente at Herren kalte ham dypere inn i sin tjeneste. Da han var 25 år forkynte han i sitt første møte og har  siden det vokst i kallet. Han er ellers fortsatt engasjert i ungdomsarbeidet og har også vært leirleder på sommerleiren for barn og unge siden han var 20 år.

 

 

Hallur3Hallur Sørensen

Sørensen er født i 1985 på Færøyene. Og det er også her han bor. Han er gift med Arnleyg Sørensen og sammen har de datteren Lilja Halsdóttir.  Da Sørensen var 10 år gammel, ble han døpt i Jesu Kristi Navn. Som 18 åring fikk Sørensen oppleve Jesus på nytt, og kjente da kallet til å forkynne evangeliet. Kallet begynte i det små, for deretter å vokse seg sterkere. I en alder av 21 år talte Sørensen på Påskestevne på Oggetun. Etter dette har han fått muligheten til å forkynne evangeliet på Nardus-menighetene sine stevner. Ved siden av at han forkynner for lokalmenigheten på Færøyene, driver han også hjemmesiden: www.roddinaveinum.com som på norsk betyr: «Røsten av en» Siden 2006 har han utgitt måneds-cd under samme navn som hjemmesiden.  Siden 2007 har han også fått innbydelser til å forkynne for menigheten i Stavanger.