logo

tro,

  • anneth2. krønike 12,1:

    «Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham.»

    Vi mennesker er rare. For når vi har det som plommen i egget, og ingenting går oss imot, ja da er vi verdensmestere. Da har vi liksom oppskriften på hva alle andre burde gjøre, hvis de ikke klarer det jeg har utrettet. Vi hever bryna og mener at andre som ikke får det til bare har valgt feil, eller ikke har kunnskap nok. Gud ofrer man kanskje ikke en tanke, for jeg klarer meg jo utmerket selv. Men så kan man plutselig støte på noe som er uforståelig og vanskelig. Bebreider man seg selv da, slik man bebreidet andre som "hadde valgt feil, eller ikke hadde kunnskap nok"? Nei, da bebreider man Gud. Han som de ikke tror på, eller fint klarer seg uten. Rehabeam vokste opp med en far som var rik og velstående. Kong Salomo var ikke bare rik, men han hadde også stor visdom. Rehabeam hadde fått alt servert på et sølvfat, og glemte kanskje hvor rikdommen kom i fra. Han begynte å stole på seg selv, og brydde seg ikke om råd fra de gamle. (2. krønike. 10, 8) Vi gjør faktisk det samme. Vi slår oss på brystet og tror vi har utrettet noe. Vi har glemt eller kanskje ikke forstått at han som kom før oss har gjort alt dette mulig. Du kan tro du har utrettet noe, men det er til syvende og sist han som har gjort det mulig.

    Han vil fortsatt gjøre det mulig for deg, men da må du rådføre deg med ham. Rehabeam klarte seg så bra, og følte seg så trygg, at nå hadde han ikke bruk for Gud. Men han hadde glemt hvem som hadde gitt ham denne tryggheten. Jeg tror til og med han trodde at det var han selv som hadde utrettet noe. Han måtte jo gjort noe riktig, så rik som han var.

    Kanskje tenker du det samme? Men sannheten er at det er Gud som har gjort det mulig for deg. Han har skapt det alt sammen. Rehabeam glemte at det var Salomo som hadde lagt grunnlaget og hadde oppskriften på hvordan det skulle gjøres. Det er en som har gjort det mulig for deg, og han har oppskriften på hvordan du skal få et vellykket liv. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!