logo

ordets kraft,

 • 297872 219108764807750 6525316 nJeg satt en kveld å tenkte på det livet som jeg har fått og den troen jeg har, den kan ikke forklares på noe som helst menneskelig måte slik at den som ikke er frelst eller fått del i den samme ånd skulle forstå det. Og det bragte meg tilbake til å tenke på hvordan min egen frelse var.

  Jeg husker da først jeg kunne merket at det ble en forvandling i mitt liv, jeg hadde sluttet å gå på barnemøter og satt på et formiddagsmøte. Jeg hadde ikke pleid å følge så veldig med i møtene.

  Men så tok jeg fram bibelen og begynte å slå opp der det ble forkynt i fra og prøvde å få noe ut av det. Jeg fikk ikke noe veldig ut av møtene, men jeg fortsatte og jeg kjente at det gav meg noe. Det var godt uansett, for det var Guds ord.

  Jeg hadde det ikke noe særlig greit når jeg gikk på barneskolen. Jeg gikk til samtaler med forskjellige voksne og skulket ofte skolen. Livet var rett og slett ikke noe greit og jeg så ikke mye lyst på livet.

  Men etter hvert som tiden gikk så kunne jeg kjenne at jeg ble mer lettere til sinns. Mens jeg gikk tur med hunden kunne jeg se hvordan folk smilte til meg og jeg skjønte at det var fordi jeg smilte til dem.  Herren hadde fylt meg med en glede og gitt meg noe som ingen andre kunne gi. Det hadde skjedd en forvandling som jeg ikke helt kunne forklare, men etter hvert så ble dette mer og mer mitt liv. Det skjedde i 7 klasse og herren hadde gitt meg en livsgnist. Han hadde gitt meg noe som jeg aldri kunne kaste fra meg. Nei, jeg var blitt hans.

  Og hvordan skal jeg kunne forklare dette eller legge dette frem uten å vise til at «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.»
  Hebreerne 4:12


  Ja guds ord var sannelig virksomt og det ga meg liv og det skapte sannelig hva det nevner.

  Og til slutt vil jeg bare dele dette:

  «Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.»
  1 Korinter 2:1-5


  Akkurat som Paulus sier så var ikke troen min bygget på noe menneskelig visdom, nei den var bygget på den kraften som lå nedfelt i ordet, amen!

  Broder hilsen Jon- Eivind Solheim