logo

Navnet Jesus,

 • Hva skjuler navnet Jesus Kristus?

  11822594 10204409006250904 6026334433200498230 nHva skjuler Navnet Jesus Kristus? På Norsk Frelser, Jesus Gresk, Hebraisk Yeshua. Dere er i dag en frelser født, Kristus Herren i Davids stad. Var Kristus Herren i Davids stad? Av Davids ætt etter de skriftlærdes utsagn, men hvorledes kan det ha seg at David kaller han Herre? Jesu spurte dem, og de Skriftlærde teologene kunne ikke svare. Gud sier i det G.T, Profetiene. Foruten meg finnes ingen Frelser eller Klippe.

  Gud kan ikke lyve. Paulus sier i Rom 9.5 at Kristus er Gud over alle ting. Klippen var Kristus. Paulus og Apollos Målbandt de skriftlærde, de viste dem ut fra Skriftene at Jesus Kristus var Messias, Gud sjøl. Han var den sten som ble forkasta av bygningsmennene, etter Peters Utsagn. Hadde de visst at de korsfest Herlighetens Herre…, skrev Paulus, men den visdommen hadde de ikke. sa Paulus. Herlighetens Konge i G.T. Ingen vet hvem Sønnen er uten Faderen, Heller ikke noen vet hvem Faderen er uten Sønnen og hvem Sønnen vil åpenbare det for,(ikke engang i Jula.)

  Filip og Tomas fikk de noe Åpenbart? Les Historien. Etter Jesu ord til dem så Tilbad de Jesus, min Herre og min Gud tiltalte de Jesus med. Den som har sett meg har sett Faderen sa: Jesus. Guds hemmelighet var Kristus og en annen hemmelighet i Tim 3.16. Stor er Guds fryktens Hemmelighet, han som kom i kjød, Fra Eng. K. James. Gud som kom.( Åpenbart i Kjød. Var Sønnen Gud åpenbart i kjød? I Ap. Gj. står at Gud vant seg en Menighet med sitt eget blod. ): Gud er Ånd og Herren, (YHVH), Jehova er Ånden. Sann Gud og Sant menneske og Mellommann i den Nye Pakt, Offerlammet Måtte dø for våre synder etter Skriftene. Men den Evige Ånd som var i Legemet, bak forhenget kunne ikke dø. Dere skal alle forlate meg, sa Jesus, Men Faderen blir hos meg.

  Gud var i Kristus og forlikte Verden med seg selv. Hør Israel, Herren din Gud, Herren er én. One fra Eng. Rom. 3. Er Gud bare Jøders Gud? Såfremt at Gud er én, så er han også Hedningers Gud, Sitat Paulus. Jakob sier at man gjør vel i å tro at Gud er én. Vårt samfunn er med Faderen og Sønnen. Den Ånd som bekjenner At Jesus Er Kristus Kommet i Kjød er av Gud. (Bekjenner at Frelseren er Klippen (Gud selv) Foruten Meg Finnes Ingen Frelser eller Klippe sa: Han. Les hva Jesu disipler forkynte og stod på til siste slutt. De bygde på Ordets Grunn og ikke på Kirkehistoriens blundere og lot seg drive av meninger i folkehavet og statens ballade. 

 • Hvor viktig er navnet Jesus?

  Hvor-viktig-er-navnet-JesusAvskrift fra en eldre traktat, ukjent dato, skrevet av Torkild Terkelsen.


  Navnet Jesus er «Det navn som er over alle navn.» (Fil 2,9.)


  I navnet Jesus «skal hvert kne bøye seg – og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre» (Fil 1,9-10.)


  Det er bare én Herre. (Ef 4,5.)


  Demoner må vike i Jesu Kristi navn. (Mark 16,17)


  Helbredelse er i Jesu Kristi navn. (Apg 3,16)


  Frelse er i Jesu Kristi navn og der er ikke frelse i noe annet navn. (Apg 4,-10-12)


  Syndenes forlatelse er i Jesu Kristi Navn. (Luk 24,47)


  «Alt hva dere gjør i ord eller i gjerning; gjør det i den Herre Jesu navn» (Kol 3,17)


  Der er bare en dåp i vann og den må; for å være bibelsk, utføres ved neddykking i den Herre Jesu Kristi Navn. (Apg 2,38 )


  Jesu egen befaling er «Gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til faderens; sønnens og den hellige ånds NAVN» (Mat 28,19)


  Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er bare titler. Hva er så Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds NAVN?


  Faderens navn er Jesus. (Joh 5,43)


  Sønnens navn er Jesus (Mat 1,21)


  Den Hellige Ånds navn er Jesus. (Joh 14,26)


  Dette forsto alle Jesu apostler, og derfor ble alle dåpshandlinger i Bibelen, og blant de første kristne, utført i Den Herre Jesu Kristi Navn.


  Peter, som hadde fått nøklene til himmelens rike, (Mat 16,18) gir denne befalingen frelsessøkende på Pinsefestens dag: «Enhver av dere la seg døpe i den Herre Jesu Kristi Navn» (Apg 2,38)


  Peter var ikke alene, men de elleve andre apostlene stod med ham – også Matteus. (Apg 2,14)


  Paulus hadde den samme åpenbarelsen. Han døpte i den Herre Jesu Kristi Navn. De som allerede var døpt til syndenes forlatelse og ved neddykkelse, men ikke var døpt til Navnet, ble av Paulus døpt om igjen i Jesu Kristi Navn. (Apg 19,1-5)


  ER DU DØPT I JESU KRISTI NAVN ELLER I TRE TITLER? Er du en av dem «som mitt Navn er nevnt over, sier Herren» (Apg 15,17)


  Har du og din menighet fornektet Jesu Navn der det skulle nevnes? (Joh. Åp. 3,8)
  Blir du hatet og forfulgt for Jesu Navns skyld? (Joh 15,21)
  Jesus er ingen treenighet. Han er Gud.
  «Kristus – han som er Gud over alle ting.» (Rom 9,5)
  «- Jesus Kristus, denne er den sanne Gud og det evige liv» (Joh 5,20)


  DERSOM DU SOM LESER DENNE TRAKTATEN ER EN OPPRIKTIG SANNHETSSØKENDE SJEL, VIL DE NEVNTE SKRIFTSTEDENE FRA BIBELEN FÅ DEG TIL Å UNDERSØKE TINGENE NÆRMERE. UNDERSØK HVA ORDET SIER!
  NARDUS, er navnet på en del menigheter i vårt land som tror på budskapet om Jesu Kristi Navn og det fulle evangeliet. Vi vil gjerne dele dette med deg og ønsker der hjertelig velkommen til våre møter, eller til å ta personlig kontakt. I tillegg vil dette vil vi gjerne sende deg gratis boken: Herren er én, og hans navn er ett. Skriv til oss i dag.