logo

Karismatikere,

 • En annen Jesus

   «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus…» (2 Korint 11,4.)

   

  Paulus, hedningenes apostel nummer 1, kallt og utkåret til å forkynne Guds evangelium. Hvis dere tåler andre “apostler” uten kall og autorisasjon fra himmelens Gud, som må dere tåle Paulus’ formaning. Hvis ikke, da er det kanskje noe galt med din frelse.

  Dette verset er meget alvorlig, men det synes som at menigheter og deres ledere og hyrder ikke har gitt akt på disse versene. For det er ikke grenser for hva som blir bedt opp på plattformene for å tale i Herrens navn. Noen år tilbake var Rodney Howard Brown både på Færøyene og i Norge, en falsk profet som løy folket rett opp i ansiktet. Ikke noe av det som han profeterte har skjedd, eller kommer til å skje. For noen uker siden var Jørn Strand på Færøyene. Jeg kjenner dem som ba ham komme hit, verken de eller Jørn står for det evangelium som Paulus forkynte. De som ba ham komme hit er gått åndelig konkurs, og for at få en slags opptur og få ballen opp i luften igjen, så får man Jørn til disse øyer. Men det som Paulus forkynte, bar en omvendelse med seg, og det resulterte i at man søkte tilbake til fedrenes Gud. I motsetning til disse møtene hvor man fører menneskene bort i fra fedrenes Gud.


  Vi lever i siste tid av endetiden, la det ikke være tvil om det. Men den tro og kloke tjener får ikke lov å komme inn å gi mat i rett tid. (Mat.25,45.) Det er hans oppgave, og det er folkets oppgave at ta imot tjeneren. Men siden de ikke vil, kan de ikke tilhøre tjeneste folket. Men mat? Hvem vil ha åndelig mat? Dette uinteressante brødet? Men la ingen narre deg, det er det viktigeste av alt. Du husker Israels folk i ødemarken, de likte ikke maten Herren gav dem, men lengtet etter egypternes meny.


  “Annen Jesus”. Bibelen er krystall klar, er det noe som er ekte, så er kopien rett i helene. Jeg tror virkelig på at da frafalne karismatikere, tungetalene pinsevenner og frikirkelige menigheter møtes til “herlige” møter, og sier at Jesus var der, så var han der. Men det var en annen Jesus, en kopi. Jeg tror virkelig at da den kristne radioen på Færøyene ropte ut gjennom sine mikrofoner at vekkelsen snart skulle bryte frem, og ba alle om å ta imot den, så er det en hilsen fra en annen Jesus. Det er også denne verden gjør seg klare til å ta imot. Jeg tror virkelig på, at når kunnskaps ord kommer spyttende ut gjennom samme radiostasjon, så er det kunnskaps ord fra en annen Jesus. Den annen Jesus kan også forkynne, tale i tunger, tyde budskap, og være tilstede med en så mektig kraft som vi leser i Matteus 7,22.


  Den annen Jesus er sterkt fremme i dag, fordi skriften sier, at i endetiden skal villfarelsen være stor. Det er bare de som er utvalgt, som ikke blir grepet av denne annen Jesus. Det er satt en åndelig sperre, så man ikke blir revet med, og til sist drukner i denne villfarelsens tsunami. Hør hva Matteus skriver: «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig (mat 24,24).” Han sier at disse krefter er så enorme, at de som er grepet av disse kreftene, vil forsøke å føre alle vill, endog de utvalgte. Det er heldigvis ikke mulig i følge dette verset.


  En annen Jesus gir selvfølgelig et annet Golgata. Du får ikke den ekte Jesus på et falsk henrettelses sted, og ei heller den falske Jesus på det ekte Golgata. Det sier seg selv, at har man en falsk Jesus, så har man et annet Golgata, en annen død og en annen oppstandelse. Det Golgata som blir presentert i dag, er ynkverdig. Det er uten brodd og kraft. Golgata er et bilde på døden over det gamle mennesket, der synden er utslettet og tilintetgjort. Jesus var både synd og skyldofferet, og døde i syndernes sted. Kommer det ikke frem, at mennesket er både et synd og skyld menneske? Hva skal vi da med Golgata? Mennesket får i dag servert et Golgata hvor du kan prøve Jesus og frelsen i en uke, og hvis du liker det, så kan du fortsette i frelsen, og hvis ikke, så kan du slutte. Møter i dag har ingen kraft med seg, så menneskene får mulighet til å komme som de er, og bli som de var. Hvor finner du slikt mønster i Bibelen? I Rom 6,2 står det: “… Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?” Synden kommer aldri til et oppgjør, og derfor er man vitne til at plattformene er overtatt av u gjenfødte ungdommer, eldstebrødre, og forkynnere som aldri har kjent Guds kraft til frelse. Man har gjennom disse fått et annet evangelium som aldri stikker dypt, men som tolererer og tillater alt. Der finnes ingen grenser lengere. Jesus sa ved en annen anledning: “Jeg vil bygge min menighet”. Så er det altså er skille mellom hans byggverk og andres byggverk.


  En annen død, en annen oppstandelse og en annen dåp. Hvorfor døper folket seg som pinsevenner, når de samtidig fornekter den dåpen som skjedde på pinsedag? Det store på pinsedag, og som viste at en omvendelse hadde funnet sted, og at de trudde at de hadde syndet mod Jesus, var at de lot deg døpe i Jesu Kristi Navn. De ville gjøre seg til ett ved hans død og oppstandelse. Uten et ekte Golgata får man ikke syndens tilgivelse. De ville bli kvitt synden, men, «Den som tror og blir døpt, skal bli frelst...(Mark 16,16)


  Etter at du har lest denne artikkelen, så still deg dette spørsmålet: Er det så alvorlig? Har jeg en annen Jesus? Eller har jeg fått opp i mine hender et dåpstestamente, som ingenting duger for Herren. Hvordan blir det da å møte han på skyen?

 • Hjem til Faderhuset

  Arnleyg Myndir 19.11.14 230
   
   

  Henny er en ekte Nardus søster!  Hun begynte å gå på våre møter for ca. halvannet år siden, og siden da, har hun værttrofast til tusen. Hun er enke, har 4 barn og lever nå som førtidspenjonist i en alder av 65 år. Vi lar henne fortelle:

  Jeg ble født på ny i 1980. Det var en forsamling av karismatikere, som kalte seg ”Kristus er svaret”. Siden jeg ble født på ny, har jeg altid hatt en lengsel etter mer i ordet, men jeg var likesom aldri helt tilfreds i mitt indre. Jeg var med i "womans aglow" i bygden, som jeg bor. Og reisteover hele landet for å være med i dette programmet. Jeg kom snart inn i styret her i bygden. Jeg var med i ”telt misjonen”, som også var begynnelsen av den menigheten, som i dag kalles ”Kilden”. Jeg hadde mitt hjem i ”Kilden”, men reiste også til mange andre plasser for å være med på møter. Jeg hørte på for.eks. Viggo Vilhelmsen, Eivind Frøen, og jeg var også på alle møtene, som selveste Rodney HowardBrown hadde. Jeg tilhørte samtidig en gruppe herfra, som er en forlenget arm av kirken.

  Så forlot jeg ”Kilden” og begynte at gå i en pinsekarismatisk menighet i Torshavn, som kalles ”Filadelfia”. Og derfra gikk jeg i en annen menighet som kalles ”Saron”.

  Som dere skjønner, så har jeg prøvd mange ting, og selvsagt sitter jeg inne med mye kunnskap angående alle disse såkalte menighetene, og hva de står for og praktiserer. Grunnen til at jeg søkte alle disse forskjellige menighetene, var at jeg aldri var helt åndelig tilfreds. Jeg kjente denne tomheten i mitt indre.

  Så kommer tiden, da en mann fra Nardus menigheten ringer meg.

  Ja, en dag ringer Peter Sørensen til meg og ber meg komme på møte. Før det, og i mange år, hadde jeg hørt at Nardus og dens lære var en farlig vranglære. Og det skapte en negativ holdning. Men mens jeg snakker med Peter, hvisker Gud fordommene bort, og jeg svarer, at jeg skal komme på møte.

  Jeg kjente med en gang, at dette var noe helt annet, en jeg hadde vært med på alle de foregående år. Det var en helt annen ånd og en helt annen atmosfære. Jeg kjente et Amen i mitt indre og at dette samstemte med den åndelige fødsel jeg opplevde i 1980. Dette var den maten, som stemte overens med min natur ifra Gud. Nå var jeg kommet hjem til faderhuset, fordi jeg kjente røyken av lammets offer.

  Bibelen ble en helt ny og levende bok. Der kom liv ut av de svarte bokstavene. Beretningene i skriften fikk et helt nytt innhold, som jeg aldri trodde var mulig.

  Jeg er så takknemmlig til Jesus, at dette som dreier seg om evig utvelgelse og evig sikkerhet vedrører meg. Jeg hadde før disse festdager aldri hørt slikt. Jeg hadde også alle disse år bare hørt om treenigheten, men nå ser jeg, at Han er én, og Hans navn er Jesus, takk og lov! Etterhvert, som forkynnelsen lød, så så jeg, at jeg ikke var døpt med en Bibelsk dåp. Jeg var jo døpt i tre titler, men jeg måtte inn i frelser navnet, Jesus. Jeg kunne ikke bare se på navnet, men jeg ville inn i det. Jeg ble døpt i Jesu Kristi Navn i august i år(2014).

  Jeg vil hilse dere med et vers ifra Salm 133. ”Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen. Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans kledeband,…”  Vi takker Henny i Vik for intervjuet!