logo

dåp,

 • GroFørst vil jeg takke for at jeg får være endel av en levende menighet. Der vi kan være lemmer på Kristi legeme. Der vi ikke bare skal tjene Han som frelste oss, men også hverandre, som deler på legemet. Det er godt å tjene Ham!
  Jeg har den siste tiden tenkt på hvor viktig det er å være endel av en bibelsk menighet.
  Om en del av legemet lider, da lider hele legemet.. Hvor viktig at hvert lem fungerer, så vi kan være et fungerende legeme..(Menighet) At hver og en finner sin plass, liten eller stor. Det er ikke viktig hvilken del av legemet du er, men at du fungerer. Det er ikke viktig om du er arm eller fot, om det er vissent og uten liv. Da er det bedre om du er en milt som ingen ser, men at du er levende og i funksjon.
  For liksom vi har mange lemmer på et legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning, så er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for seg er vi hverandres lemmer (Rom 12.4-5).
  I denne tiden vi lever trenger vi å være fungerende lemmer som kan være med å tjene vår Herre og frelser. At vi kan være brennende sjeler på vei til Himmelen.

  Jeg vil også gi mitt lille vitnesbyrd om at jeg denne sommeren fikk døpt meg inn i navnet Jesus. Jeg ble døpt som 12 åring i treenighetsdåp, noe det har tatt meg snart 10 år å finne ut av og forstå. Og døpe meg "på nytt" var noe jeg overhode ikke skulle gjøre. Jeg tenkte at det jeg gjorde i god tro når jeg var 12 år fikk andre ta ansvar for om det var feil. Jeg hadde jo blitt døpt. Kanskje det er en tanke du også tenker som leser dette? Og hver gang det blir forkynt om dåp, sitter du der og ergrer deg, og vet ikke om det du faktisk mener er rett.
  Men under sommerstevne talte Torkild så fint om det i et innlegg, og mange ting ble plutselig helt klart for meg. Han, og andre, har talt om det mange ganger, men i dette møte var det for meg. Jeg spurte meg selv: Kunne jeg ikke gjøre så mye for Jesus? Tankene kom. Hva vil barna mine si? Har jo sagt at å døpe meg " på nytt" kommer jeg aldri til og gjøre. Men så er det noe som skjer når Gud taler til hjertet ditt.
  Dåpsdagen kom, og tvilen kom. Ordene ei dame sa til meg for snart 10år siden da vi begynte i Nardus ringte i ørene mine: Døp deg aldri "på nytt". Det gjorde jeg og angrer hver eneste dag. Tviler på det jeg gjorde, var rett. Hun går jo fortsatt i treenighets menigheter tenkte jeg. Dagen var der. Jeg satte meg ned med bibelen og sukket til Herren. Jeg var mildt sagt fortvilet. Hvor dumt det enn høres ut. Gi meg et ord og en visshet Gud bad jeg. Slo opp bibelen, og øynene falt ned på ordet i Ap.gj 8.36.
  Her er vann, hva er til hinder?
  Ja, hva var til hinder? Takk Jesus, det var ordet jeg trengte. Jeg ville jo ikke at noe skulle hindre meg fra å tjene Han.
  Fant fram håndkle og klær, dette var min dag til å gjøre Hans vilje.
  Og da Marthe, min datter kom inn på hytta vår fortalte jeg hva jeg hadde tenkt å gjøre. Hun svarte med at det syntes jeg du skal gjøre. Det er jo det som er det rette, vokste vissheten. Dette er veien, men gi meg enda en stadfestelse på at dette er din vei. La noen komme med tunger og tydning som en siste stadfestelse. Gud hørte min bønn der ved "dåpskulpen" ved Oggetun. Jeg fikk stadfestelsen jeg trengte.
  Etter dette skrittet i tro har jeg bare følt en visshet og ro i mitt hjerte. Og blitt hel. Om du leser dette, og ikke har døpt deg i Jesu navn. Gjør det, du vil ikke angre! Da blir du et lem på Hans legeme. Tjen Han av hele ditt hjerte! Gud trenger villige levende sjeler i Hans arbeid. Det ønsker jeg å være en del av.

  Søsterhilsen fra Gro

   

   

 • Hvor-viktig-er-navnet-JesusAvskrift fra en eldre traktat, ukjent dato, skrevet av Torkild Terkelsen.


  Navnet Jesus er «Det navn som er over alle navn.» (Fil 2,9.)


  I navnet Jesus «skal hvert kne bøye seg – og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre» (Fil 1,9-10.)


  Det er bare én Herre. (Ef 4,5.)


  Demoner må vike i Jesu Kristi navn. (Mark 16,17)


  Helbredelse er i Jesu Kristi navn. (Apg 3,16)


  Frelse er i Jesu Kristi navn og der er ikke frelse i noe annet navn. (Apg 4,-10-12)


  Syndenes forlatelse er i Jesu Kristi Navn. (Luk 24,47)


  «Alt hva dere gjør i ord eller i gjerning; gjør det i den Herre Jesu navn» (Kol 3,17)


  Der er bare en dåp i vann og den må; for å være bibelsk, utføres ved neddykking i den Herre Jesu Kristi Navn. (Apg 2,38 )


  Jesu egen befaling er «Gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem til faderens; sønnens og den hellige ånds NAVN» (Mat 28,19)


  Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er bare titler. Hva er så Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds NAVN?


  Faderens navn er Jesus. (Joh 5,43)


  Sønnens navn er Jesus (Mat 1,21)


  Den Hellige Ånds navn er Jesus. (Joh 14,26)


  Dette forsto alle Jesu apostler, og derfor ble alle dåpshandlinger i Bibelen, og blant de første kristne, utført i Den Herre Jesu Kristi Navn.


  Peter, som hadde fått nøklene til himmelens rike, (Mat 16,18) gir denne befalingen frelsessøkende på Pinsefestens dag: «Enhver av dere la seg døpe i den Herre Jesu Kristi Navn» (Apg 2,38)


  Peter var ikke alene, men de elleve andre apostlene stod med ham – også Matteus. (Apg 2,14)


  Paulus hadde den samme åpenbarelsen. Han døpte i den Herre Jesu Kristi Navn. De som allerede var døpt til syndenes forlatelse og ved neddykkelse, men ikke var døpt til Navnet, ble av Paulus døpt om igjen i Jesu Kristi Navn. (Apg 19,1-5)


  ER DU DØPT I JESU KRISTI NAVN ELLER I TRE TITLER? Er du en av dem «som mitt Navn er nevnt over, sier Herren» (Apg 15,17)


  Har du og din menighet fornektet Jesu Navn der det skulle nevnes? (Joh. Åp. 3,8)
  Blir du hatet og forfulgt for Jesu Navns skyld? (Joh 15,21)
  Jesus er ingen treenighet. Han er Gud.
  «Kristus – han som er Gud over alle ting.» (Rom 9,5)
  «- Jesus Kristus, denne er den sanne Gud og det evige liv» (Joh 5,20)


  DERSOM DU SOM LESER DENNE TRAKTATEN ER EN OPPRIKTIG SANNHETSSØKENDE SJEL, VIL DE NEVNTE SKRIFTSTEDENE FRA BIBELEN FÅ DEG TIL Å UNDERSØKE TINGENE NÆRMERE. UNDERSØK HVA ORDET SIER!
  NARDUS, er navnet på en del menigheter i vårt land som tror på budskapet om Jesu Kristi Navn og det fulle evangeliet. Vi vil gjerne dele dette med deg og ønsker der hjertelig velkommen til våre møter, eller til å ta personlig kontakt. I tillegg vil dette vil vi gjerne sende deg gratis boken: Herren er én, og hans navn er ett. Skriv til oss i dag.