logo
Daap 6 thumb 280x99999De aller øverste ledere og teologer befant seg plutselig i en fryktelig knipe. Med sikkerhet hadde de tatt sine eksamener, forsvart sine «doktorgrader» og fått sine ordinasjonspapirer. De hørte til den religiøse overklasse og måtte behandles med stor respekt. Men nå var de satt til veggs, og de av en ulærd snekkersønn fra den beryktede utkantbyen Nasaret. Og i mange menneskers påsyn. De hadde bare ønsket å få vite litt om hans merkelige evner og myndighet. De følte at det hadde de rett til å få vite, de var jo tross alt sjefene i den religiøse verden og de eneste rettroende.

(Sakset fra Nardusbladet NR.2 - 1994 11.årgang. Originaltittel: "Hvorfor akkurat dette med dåpen?")


Unggutten prekte dessuten uten deres tillatelse. Hvem hadde gitt ham lov til det? Han hadde trådt inn på deres enemerker og prekte nå i selve tempelet. Det var på høy tid de grep inn; og i samlet tropp kommer eldstebrødrene med yppersteprestene i spissen og spør: Med hva myndighet gjør du dette og hvem har gitt deg denne myndighet?

Men se det ville han ikke fortelle dem, før de kunne svare ham på et åndelig spørsmål. Og det pinlige spørsmålet han stilte dem gjeldt et tema som opptok mange på den tiden: DÅPEN. «Johannes dåp, hvorfra var den?» Han ville vite om den var fra himmelen eller fra mennesker. Spørsmålet fikk dem til å tenke. Mens adrenalinet steg og irritasjonen og følelsen av å dumme seg ut tiltok følte de seg fanget. De vågde ikke ta stilling til den dåp profeten Johannes hadde forkynt og Jesus selv anerkjent. Derfor svarte de: Vi vet ikke!

Lytt til det tidsaktuelle spørsmål som stilles deg i dag, enten du er en menighetsleder eller en alminnelig troende: Dåpen i Jesu Kristi Navn, er den fra Gud eller fra mennesker? Dåpen i de tre titler (Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd): Er den fra Gud eller mennesker? Tør du svare, eller kommer du liksom de som møtte Jesus den gang, mellom barken og veden?

Det er bare én dåp som er fra Gud. Og den er tydelig beskrevet og gjentatte ganger praktisert i Bibelen. «Omvend dere og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi Navn» (Apg 2,38). «Og han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn» (Apg 10,48). «Da de hørte dette lot de seg døpe til den Herre Jesu Navn» (Apg 19,5).

Bibelen lærer intet om barnebestenkelse med tre håndfull med vann. Ei heller om barnedåp med neddykkelse. Intet sted i Bibelen finner du en eneste som blir døpt i de tre titler: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Jesus befalte, i Matteus 29,19, at dåpen skulle skje i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Var så apostlene og de første kristne ulydige da, de uten unntak, døpte i Jesu Kristi navn? Tørr du svare på det? Eller vil du unndra deg slik som de eldste i Jerusalem og si: Jeg vet ikke!

Det er blitt mer og mer vanlig og ikke å ha noen avgjort mening, og det regnes nærmest som uhøflig og nesevist i dag, å bringe spørsmålet om dåp på banen. Toleransens menneskelagde evangelium og økumenismens ånd avviser slike «stridsspørsmål» Men i lydighet mot Jesu befaling og Peters budskap på pinsedag og Bibelens budskap stiller vi deg spørsmålet om dåpen: Er du døpt på rett måte, etter omvendelse, ved full neddykking, i den Herre Jesu Kristi Navn? Hvis ikke, vil jeg hilse deg med ordene: «Hva bier du etter?» Stå opp og la deg døpe! Forlat den tåkete og bunnfalske treenighetslæren og la deg døpe i navnet til den ene Gud og deg eneste navnet som er gitt til frelse: Jesus Kristus. Denne lære, denne dåp og denne frelse ER FRA HIMMELEN!