logo
272206 252982921385106 5220104 oJeg tenkte å dele et lite vers i salmene 65 vers 5: «Salig er den du utvelger og lar kommer nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel»

En blir så liten i møte med den evige Gud. Han som skapte himmelen og jorden. Han som råder over alt. Det finnes jo bare én Gud, og hans navn er Jesus Kristus. Han er min aller beste venn! En alltid trofast venn! Jeg er så takknemlig at han har utvalgt meg til å komme han nær. Dette har jeg tenkt på mange ganger, men i det siste har jeg kjent på en dyp takknemlighet overfor dette. Hva kan sammenlignes med å bo i hans forgårder? Det å sitte ved hans føtter og motta hans livgivende ord; ingenting er som det! Når han åpenbarer seg gjennom forkynnere i menigheten. Når Gud selv innvier oss i sine hemmeligheter – det er stort! Det er langt i fra alt jeg forstår, men det jeg har grepet, vil jeg holde fast i. Det er mitt til evig eie.

Vil bare til sist avslutte med to vers fra høysangen 5,9-10: «Hva er din elskede framfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor ti tusen»