logo

Hallur2I Joh 21,17 leser vi: «Han sier tredje gang til ham: Simon Johannes´ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesu sier til: Fø mine får»

Vi leste, at Jesus spør Peter tre ganger om hans kjærlighets forhold til seg. Rett etter denne episoden, så renner de siste sandkornene ut av Johannes evangelium og boken slutter. Det kommer en dag, og den er nærmere nå, enda dere kom til troen, at siste mulighet for å si noe ekte og fra dypet til Jesus, er her. Det blir en siste dag, ett siste kapittel og en siste sjanse til få sin sak og sitt kjærlighetsforhold til Jesus i orden. Et ekte møte med ham ved ditt Genesaret er det viktigeste som nu står for døren. Jesus spurte Peter tre ganger. Dette var, og er enda i dag, det mest påtrengende og viktigeste spørsmålet: Har du Jesus kjær?

Det kom et hugg inn i troslivet hos Peter og det åndelige kjedet falt av. Hvor falt den hos deg? Hvor hen på veien sloknet ilden? Hvor hen ble det av ilden og gløden og varmen og entusiasmen? Tal med Herren om dette og si til ham: Herre! Du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.

Flere av dere, som leser dette er unge, og jeg husker mange av dere fra møter og stevner, men det er mange år siden jeg sist så dere. Hvor ble det av dere? Det er viktig med utdannelse slik at verden kan stå åpen for dere med utallige muligheter. Men det kommer en dag, da hverken utdannelser, din kjæreste, ditt barn, din karriere eller din økonomi kan hjelpe deg. Hva skal du da gripe fast i? En gang var Israelsbarn i Egypt, med da Guds timing var inne for dem og de skulle avsted, så var selve adskillelsen blodet på døren. Blodet! Blodet på døren. Min venn, vi skal snart vekk fra denne jord og hjem til Jesus. Hva befinner seg på din dør, og hvilken farge farger din dør? Dødsengelen så ikke på husene, om de var pene. Om det var nymalt. Så ikke på sofaen eller maleriene på veggen eller om lommeboken var full av penger. Han var kun interessert i én ting: Er blodet på døren? Har et offer tatt synden og betalt gjelden? Om ikke du har din sak i orden med Jesus, så kall på ham og si: Jeg har deg kjær, Jesus!

Er det noen tilgivelse for meg, spør du? Ja! Det kan jeg love deg! Jesu blod renser fra all synd og tilgir deg alt, mens du står ved “din båt, ditt garn og ditt rederi”. Skill deg fra det nu og bli Jesu disippel!

Hallur Sørensen