logo
Tiende-penger-300x263Der er mange forskjellige syn på det med tiende, hellige gaver og økonomisk støtte til Guds sak. Om dette har jeg presentert mitt syn i flere bibeltimer, bl.a. "Frigjort ved tienden", "Tienden og de hellige gaver" og "Bibelsk giverglede". Disse kan du bestille, eller laste ned fra min hjemmeside om du ønsker å vite hva Bibelen lærer om dette. La meg her i dette Nyhetsbrevet bare nevne noen få ting, knyttet til tienden. Den ble praktisert av vår åndelige far Abraham, lenge før loven, men fant også sin plass under Lovens tid.

3. Mos.27.30-33 "All landets tiende av jordens sæd og av trærnes frukt hører Herren til; den er helliget Herren. Vil nogen innløse noget av sin tiende, da skal han legge femtedelen til.

Og all tiende av storfe og av småfe, av alt det som går under hyrdestaven -- hvert tiende stykke -- skal være helliget Herren. En skal ikke se efter om det er godt eller dårlig, og ikke bytte det; bytter en det, da skal både det og det som det byttes med, være hellig; det skal ikke innløses." Tienden var "helliget Herren" = den var tatt ut av alt det andre, ut av de 100 % og satt til side for Herren alene. Det var Guds eiendom, slik Templet var, og bar hans navn.

Lånte du av tiendepengene, måtte du, som om du lånte i banken, betale renter... en femtedel = 20 %. Mal.3: 10: "Bær HELE tienden inn i forrådshuset". Brudd på dette var tyveri av en annens eiendom. Dert var "å rane fra Herren". Om du f.eks. gav 5 % kunne ikke det helliges. Bare 10 % kunne helliges.

Jeg tror det er verd å merke seg: Når du har gitt 10 % til Herren hviler Guds beskyttelse over de 90 % som er igjen... Og Gud åpner sluser over dem. Mal 3:10-11 "jeg vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål! Og jeg vil true eteren (gresshoppene) for eders skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for eder; og vintreet på marken skal ikke slå feil for eder, sier Herren, hærskarenes Gud.

Han lar det lykkes for deg og din familie. De fleste problemer, også i ekteskap, oppstår p.gr. av pengemangel. Du trenger Gud i din økonomi. Han har nøkkelen til sluser = "utøse velsignelser over dere i rikelig mål...jeg vil true eteren = alt som tærer på din økonomi." Der er oppdemmet vann/velsignelser for deg som ikke kan frigjøres før du gir tiende. "Det tror jeg ikke på", sier du kanskje. Herrens svar er enkelt og uten noen fordømmelse over deg. Han sier: "prøv mig"

Trenger du i dag at Herren åpner en sluse for en ny jobb, en sunn familie, en bedre bolig, ny bil... Sluser.. er også de portene som slipper vann inn og hever båten til å seile på et høyere nivå. Du løftes opp og kan seile videre inn i områder som før var lukket for deg.Et nytt nivå, også økonomisk, ligger der og venter på deg.