logo
14111708 1367552143259052 1999245199 n"Kornhøsten er forbi, frukthøsten er til ende, men vi er ikke frelst" (Jer 8,20). IKKE FRELST! Kjære leser, er dette overskriften over ditt liv? Du hørte frelsens budskap. Du hørte advarsel om den kommende dom, men allikevel må du erkjenne – ikke frelst. Så vil du stå der uten unnskyldning på evighetens avgjørelsesdag. Du fulgte andre til graven. Og der ansikt til ansikt med døden og evigheten bestemte du deg for at du måtte søke Gud og bli frelst. Den ene etter den andre ble høstet inn. Du opplevde vekkelsestider, hvor mange omvendte seg og tok imot det evige liv i Jesus Kristus, men du fortsatte som før. Mange dyrebare sjeler ble høstet inn, men ikke du. Du har opplevd både “kornhøsten” og “frukthøsten”, men du du “er ikke frelst”. Kommer du noen gang til å bli det? Anledningen er gått forbi. Vil nye komme? Ingen forkynnelse, ingen sorg og død, ingen salvet sang, ingen bibel-lesning, ingenting har hittil grepet ditt hjerte sterkt nok til å vende deg til Jesus og bli frelst. Kanskje blir du, i likhet med de aller fleste, aldri frelst, men går over dødens terskel like syndbesmittet og uren som du levde ditt fattige liv. Den beleilige tid kom aldri for deg. Men akkurat nå, mens du leser disse ord er Jesus hos deg ennå en gang. Om du hører hans kall er det ikke for sent. Og skriften sier: “I dag, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte”.

(ARTIKKELEN ER SAKSET FRA NARDUS-BLADET NR. 5 – 1996 – 13. ÅRGANG)